BETH Elektrofiltr smołowy

BETH Elektrofiltr smołowy

Tego typu elektrofiltr stosowany jest w koksowniach oraz za instalacjami gazującymi do ochrony silników lub turbin gazowych.

Węglowodory, smoły, oleje i popioły lotne mogą od 20g/Nm3  do 10mg/Nm3 odsączać się od strumienia gazu. Od wielu sprawdza się w pracy ciągłej. Podobna konstrukcja jak od elektrofiltru zwilżanego.

 

 

Przepływ od 500 do 100.000m3/h. Jeśli jest konieczność można zastosować pomiary O2, konstrukcje ze stali nierdzewnej, konstrukcja zbiornika ciśnieniowego, wskaźnik zapełnienia, dysza do płukania, zobojętniania i odparowywania.