Cyklon Typ ZSA/ZSB/ZSC

Cyclone Typ ZSA/ZSB/ZSC

Do oddzielania drobnych cząsteczek stałych lub ciekłych składników ze strumieni powietrza, stosowane są cyklony typ ZSA/ZSB/ZSC.

Te charakteryzują się następującymi cechami:

 • wysoki stopień separacji
 • bardzo dobre oddzielenie
 • duży zakres objętości powietrza
 • praca bezobsługowa

Cyklony typ ZSA/ZSB/ZSC spaełniają kryteria w zakresie przepływu od 100 do 5500 m3/h. Ich solidna konstrukcja zapewnia maksymalną niezawodność, bezpieczeństwo i dostępność.

Cyklony te są odpowiednie do osadzania sproszkowanych małych ilości włókien i granulatu. Są one stosowane w różnych gałęziach przemysłu, takich jak:

 • Przemysł włókienniczy
 • Przemysł drzewny
 • Przemysł papierniczy
 • Produkcja masy celulozowej
 • Przemysł tytoniowy
 • Produkcja proszków
 • Powlekanie powierzchni

Typ ZSA pracuje z niskim spadkiem ciśnienia.

Typ ZSB może osiągnąć znacznie większy poziom separacji niż ZSA. Cyklon ZSB łączy w sobie wysoką wydajność separacji z niskim  spadkiem ciśnienia.

Typ ZSC jest używany do dużych ilości powietrza.

Zalety:

 • Brak ruchomych części
 • Bezobsługowa praca
 • Łatwe złożenie
 • Wysoka przepustowość materiału
 • Praca ciągła
 • Wytrzymała konstrukcja
 • Zarówno praca w podciśnieniu jak i nadciśnieniu
 • Dokładne dostosowanie objętości powietrza przez zdefiniowanie konkretnej serii
 • Możliwe zastosowanie w szerokim zakresie temperatur

Opis funkcjonowania:

Strumień powietrza wchodzi wraz z materiałem stycznie do boku cyklonu. To tworzy przepływ wirowy, w wyniku sił odśrodkowych składniki ciekłe lub stałe są oddzielone od gazu i ruchem okrężnym opadają na dno cyklonu. W dolnej części obudowy przepływ odwraca się, powietrze przez wymuszony przepływ opuszcza cyklon otworem na szczycie cyklonu.