Filtr tkaninowy BLUE-JET

Urządzenie zaprojektowane do odciągu i filtracji pyłów powstałych w procesie produkcyjnym (w tym pyłów palnych wybuchowych) głównie w przemyśle drzewnym, papierniczym i sortowniach. instalacja w pełni zgodna z przepisami ATEX (Dyrektywa 94/4 WE). System regeneracji BETHBlue pozwala na pracę ciągłą. Filtr zbudowany z blach ocynkowanych 3 mm ma budowę modułową pozwalającą na rozbudowę w razie potrzeby. Filtr umożliwia pracę w trybie nadciśnieniowym jak podciśnieniowym. Budowa filtra to generalnie cztery podstawowe sekcje. Sekcja rozprężna; tu następuje wrzut surowego, zanieczyszczonego powietrza i wstępne grawitacyjne wytrącenie cięższej frakcji. Komora lejowa, buforowa gdzie wytrącony materiał jest zbierany a następnie z pośrednictwem przenośnika ślimakowego i śluzy celkowej (ATEX) transportowany miejsca przeznaczenia. Ponad sekcją buforową znajduje się sekcja filtracyjna gdzie w workach filtracyjnych następuje całkowite oddzielenie pyłów od powietrza (do 0,1 mg/m³) skuteczność potwierdzone certyfikatem. Tak oczyszczone powietrze jest kierowane kanałami powrotu powietrza na halę produkcyjną lub bezpośrednio na zewnątrz filtra. Regeneracja worków filtracyjnych następuje przez impuls sprężonego powietrza systemem BETHBlue wtłaczany do wewnętrznej części worków. Na sekcji filtracyjnej zainstalowane są wentylatory podciśnieniowe w izolowanej obudowie. Izolacja akustyczna redukuje hałas i chroni wentylatory przed czynnikami atmosferycznymi. Całość jest posadowiona na solidnej ocynkowanej konstrukcji stalowej gwarantuje stabilność i dobre zakotwienie.
Filtry są dostępne w trzech wersjach szerokości i długości modułów od 2000 mm, 2500 mm do 2800 mm oraz długości worków filtracyjnych do 5000 mm pozwalają zoptymalizować koszty i powierzchnię zabudowy.
Filtr jest zgodny z wymogami dyrektywy ATEX, posiada wszystkie niezbędne systemy ochrony przeciwwybuchowej i przeciwpożarowej oraz odsprzęgania.
Odporność na ciśnienie wybuchu do 0,4 bar
Praca na podciśnieniu do 5000 Pa