AAS AERSTAR kompaktowy filtr workowy z czyszczeniem za pomocą sprężonego powietrza

Opis funkcjonowania

Proces oczyszczania odbywa się w trybie online (podczas eksploatacji systemu); w procesie przepływu przeciwprądowego sprężone powietrze jest wdmuchiwane do worków filtra wraz z zassanym powietrzem wtórnym.

Zmasowane siły bezwładności usuwają pył przylegający do zewnętrznej powierzchni worka. Proces ten powtarza się samoczynnie, naprzemiennie w każdym worku w odstępach czasu zadanych precyzyjnie w stosunku do ilości gromadzącego się pyłu za pomocą mikroprocesorowego układu sterowania. Elementy filtra można instalować w układzie pionowym lub poziomym; przyłącza gazu nieoczyszczonego i oczyszczonego umożliwiają ich swobodną selekcję.

Ze względu na brak źródeł zapłonu filtr AAS AERSTAR jest zatwierdzony pod kątem użytkowania we wszystkich strefach wybuchowych. W razie potrzeby dostępny jest również model odporny na przepięcia lub z zaworem ciśnieniowym. AAS AERSTAR może być również wyposażony w wentylator zamontowany bezpośrednio po stronie gazu oczyszczonego.

.

AAS AERSTAR 1

AAS AERSTAR 3

AAS AERSTAR 4

AAS AERSTAR 5

AAS AERSTAR U

AAS AERSTAR R-U

AAS AERSTAR R 7