AMT MATADOR AMT 2

AMT MATADOR AMT 2

Filtr workowy  bez wentylatora

 Matador AMT 2 stosuje się głównie w obszarach drukowania, dozwolone ustawianie w pobliżu silosów.

Ponadto więcej niż jedno urządzenie może zostać do niego podłączone, równocześnie   do jednego centralnego wentylatora. W celu ograniczenia hałasu, wentylator może być zamontowany na zewnątrz hali.