Filtr cylindryczny

Filtr cylindryczny

Dla szczególnych wymagań w zakresie naprężeń ściskających i szczelności produkujemy filtry workowe w okrągłej konstrukcji spawanej.Standardowe powierzchnie filtracyjne filtrów cylindrycznych wynoszą od 2,5 m2 do 534 m2, oczywiście większe powierzchnie filtracyjne są również możliwe.Nasze filtry cylindryczne dostępne są w różnych zakresach ciśnienia:
• Odporne na ciśnienie wybuchu do 13 bar
• Odporne na podciśnienie do -1 bara
• Ognioodporne wykonanie