Filtr nasadowy

Filtry tego typu powszechnie są stosowane  na silosach, zbiornikach i innych systemach magazynowania materiału. Filtr ten służy do oddzielania pyłu, który powstaje np. poprzez napełnianie silosu. Oferujemy filtry za równo bez jak i z obudową, rozbudowa tego typu filtra jest zawsze możliwa ze względu na jego modułową budowę.