Systemy instalacji odpylania

Dust Collection System

Instalalcje BETH Polska są przeznaczone do przechwytywania i oddzielania pyłów i wiórów z wielu sektorów przemysłowych, takich jak: przemysł drzewny, metalowy, chemiczny, surowce, aby spełnić różne wymagania, jak na przykład stężenia pyłu i jakości pyłu, dostosowane do warunków środowiska.

Zastosowanie zaawansowanej technologii separacji oferuje sprawną i ciągłą pracę zakładu naszych klientów..

Opis instalacji:

R&R Beth Filtration functional description dust collection system

1 - Doprowadzanie gazu surowego
2 - Czyste doprowadzanie gazu
3 - Cyklon
4 - Filtr, worki filtracyjne
5 - Wentylator
6 - Śluza celkowa
7 - Podstawa filtra wraz z ślimakowym wygarniaczem
8 - Oczyszczone powietrze
9 - Konstrukcja nośna stalowa

 

Urządzenie filtrujące składa się z wielu skręcanych ze sobą blach stalowych, które tworzą obudowę filtra. Wprowadzanie zanieczyszczonego powietrza odbywa się za pomocą rurociągów prowadzących do  komór surowego gazu tak, że grube cząstki rozbijają się już na mniejsze, przed dotarciem do worków filtracyjnych. Worki filtracyjne są umieszczone w obudowie filtra oddzielają one czyste od zanieczyszczonego powietrza, to na nich zatrzymują się cząstki pyłu, a czyste powietrze może przedostać się dalej. Zanieczyszczone worki są czyszczone w regularnych odstępach czasu (sterowanie), w zależności od rodzaju filtra są czyszczone za pomocą sprężonego powietrza lub za pomocą wibracji.  Urządzenia czyszczące znajdują się nad workami filtracyjnymi. Zdeponowany materiał zbiera się w pojemniku pod spodem.  Materiał jest wygarniany przez  przenośnik ślimakowy lub śluzę celkową.

Czyszczony strumień powietrza, który przeszedł przez worki filtracyjne dostaje się do komory czystego gazu w filtrze i mogą być odprowadzane do otoczenia lub w razie potrzeby stosuje się powrót powietrza na halę produkcyjną. Całość jest posadowiona na solidnej konstrukcji stalowej.

Przykładowe zdjęcia systemu odpylania

System czyszczenia worków Jet

Płyta filtracyjna z workami

Komora worków filtracyjnych

Wygarniacz ślimakowy NW 400

Zdeponowany materiał zbiera się w zbiorniku na dnie filtra i jest w sposób ciągły transportowany przez przenośnik ślimakowy do śluzy celkowej a następnie na zewnątrz filtra.