Bezpieczeństwo, zapobieganie eksplozji i pożarom

Bezpieczeństwo - zapobieganie pożarom i wybuchom

Najlepszym sposobem na ograniczenie ryzyka jest podjęcie odpowiednich środków ostrożności. BETH Polska może pomóc zwiększyć bezpieczeństwo w miejscu pracy poprzez instalowanie systemów zapobiegania pożarom, wybuchom  zgodnym z przepisami stanowymi i branżowymi.

Oferujemy:

- Systemy tłumienia wybuchów
- Elementy bezpieczeństwa ATEX

Nie pozwól, by wypadek w miejscu pracy cię zaskoczył - użyj systemów BETH Polska do  zapobiegania wypadkom oraz minimalizowania zagrożeń. Twoja egzystencja może zależeć od tego typu systemów.

BETH Polska specjalizuje się w instalacji odpylania pyłów, spalin, w lakierniach i suszarniach, sortowniach odpadów, a także posiada wiele innych niestandardowych rozwiązań dbających o bezpieczeństwo pracowników, środowiska naturalnego, a przede wszystkim państwa firmy.